W związku z rozpoczęciem bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest 

    PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUNICA SP Z O O (KRS: 0000232970, NIP: 8851581219, REGON: 020030818)

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wynikających ze zgody, która została udzielona/wykonania umowy zawartej z Administratorem danych osobowych;
  • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
  • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji usługi/trwania umowy, jednakże nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.