Czech CS Polish PL

Ciepła ramka- czy warto?

Każde okno posiada ramkę dystansową, której zadaniem jest oddzielenie od siebie pakietów dwu- lub trzyszybowych  oraz  uszczelnienie krawędzi szyb zespolonych. W standardowych oknach stosuje się  ramki wykonane z aluminium, których zaletą jest niska cena zaś wadą wysoka przewodność cieplna.  Oznacza to, że ramka staje się jednym ze słabych punktów okna i wpływa na pogorszenie właściwości izolacyjnych. To właśnie aluminiowe ramki powodują, że zimą w źle wentylowanych pomieszczeniach na szybach wokół ramy okiennej gromadzi się  duża ilość pary wodnej, co jest efektem  dużej różnicy temperatur pomiędzy szybą zewnętrzną a wewnętrzną. Przez tak zwaną zimną ramkę z domu ucieka ciepłe powietrze, a wraz z nim rosną rachunki za ogrzewanie. 

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na konstrukcje okienne ograniczające utratę ciepła, konstruktorzy opracowali rozwiązanie, jakim jest ramka, którą wykonuje się z materiałów o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych- tworzyw sztucznych lub stali szlachetnej. W ten sposób otrzymano rozwiązania nazwane potocznie “ciepłą ramką”.

 Kryterium ciepłej ramki według normy

Zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1, za krawędź o polepszonych parametrach cieplnych uznać można taką krawędź, której ramka dystansowa spełnia następującą nierówność:

 Σ (diλi) ≤ 0,007 W/K

gdzie:

 di – grubość ścianki materiału

 λi – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w W/Mk

 Tabela pokazuje, jak powyższe kryterium spełniają ramki z różnych materiałów:

Opierając się na  powyższej normie ISO można  stwierdzić, że do ramek ciepłych nie możemy zaliczać popularnych ramek dystansowych wykonanych z aluminium oraz ramek stalowych. Mianem ramek ciepłych określane mogą być natomiast ramki z tworzyw sztucznych i ramki ze stali szlachetnej